Skontaktuj się z nami (89) 527 27 13 604 482 865

SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Montaż, projektowanie i obsługa serwisowa.
Powiązane instalacje elektryczne i hydrauliczne.

Nasza oferta
ZAUFALI NAM
NASZA OFERTA

Wentylacja i klimatyzacja

Jako jedna z niewielu firm oferujemy kompleksowe podejście do potrzeb klienta, od rozpoznania i wskazania przyczyn problemu poprzez zaproponowanie najkorzystniejszego rozwiązania, aż do wykonania i uruchomienia wybranej instalacji.

  • wszelkie prace związane z instalacją i obsługą serwisową systemów wentylacji i klimatyzacji.
  • wykonanie lub sprawdzenie kosztorysu inwestorskiego
  • wykonanie pomiarów wydajności wentylacji
  • czyszczenie, mycie i dezynfekcję urządzeń i kanałów wentylacyjnych
  • dostawę i wymianę filtrów
  • możliwość indywidualnego dopasowania automatyki urządzeń do potrzeb klientów
OFERUJEMY RÓWNIEŻ

Instalacje hydrauliczne

Zajmujemy się wykonywaniem podłączeń hydraulicznych do central klimatyzacyjnych. Wykonujemy wymiennikownie woda/glikol, para/glikol.

Konstrukcje stalowe

Nasza firma wykonuje stalowe ramy i konstrukcje wsporcze pod urządzenia.

Budownictwo ogólne

Wykonujemy wszelkie prace budowlane powiązane z realizowaną inwestycją wraz z nadzorem uprawnionej do tego osoby.

Skontaktuj się z nami
background
O NAS

Dbamy o jakość powietrza

Od ponad 15 lat kompleksowo rozwiązujemy problemy jakości powietrza dla wszelkich obiektów przemysłowych, budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych.

Z naszych usług na przestrzeni lat skorzystało wiele firm będących generalnymi wykonawcami inwestycji w kraju i za granicą.

Doświadczona i wykwalifikowana kadra pracowników, nowoczesne technologie, urządzenia oraz materiały gwarantują wysoką jakość naszych usług.

Skontaktuj się z nami
CO NAS WYRÓŻNIA

Kompleksowe podejście do realizacji zlecenia - wykonujemy prace budowlane, instalacyjne, hydrauliczne i elektryczne oraz konstrukcje stalowe

Doskonale opanowana technologia wykonywania preizolowanych kanałów wentylacyjnych w systemie ALP

Wieloletnie doświadczenie w wentylacji i klimatyzacji obiektów przemysłu spożywczego (mleczarnie, ubojnie, zakłady przetwórcze)

Innowacyjne rozwiązania dla systemów rozprowadzenia powietrza (rękawy tkaninowe z mikro perforacją, kanały okrągłe w wykonaniu nierdzewnym lub kwasoodpornym)

background
SERWIS I PRZEGLĄDY

Wentylacja

Odpowiednio przeprowadzona konserwacja i kontrola systemów wentylacyjnych jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania budynku oraz wymagań wynikających z przepisów prawa. Ustawa Prawo budowlane w rozdziale 6 art. 62 nakłada na właścicieli obiektów obowiązek dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego budynku i instalacji, zgodnie z przepisami zawartymi
w rozporządzeniu ministra infrastruktury, dotyczącym „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

W odniesieniu do wentylacji grawitacyjnej okresowe kontrole przeprowadza się w oparciu o art. 62.1 Ustawy Prawo Budowlane i powinny być wykonywane przez właściciela lub zarządcę budynku, co najmniej 1 raz w roku.

Czynności konserwacyjne w odniesieniu do central wentylacyjnych sprowadzają się przede wszystkim do wymiany filtrów. Z reguły są one wymieniane 3-4 razy w roku. W niektórych modelach central przewidziano alarm informujący o zbyt wysokim poziomie zabrudzenia filtrów. Kontrolę instalacji odprowadzania skroplin wykonuje się 1 raz w roku. W razie potrzeby należy wyczyścić lub umyć wnętrze centrali. W odniesieniu do systemów wentylacji mechanicznej częstotliwość kontroli i jej zakres powinna określać instrukcja obsługi urządzeń. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku systemów wentylacji hybrydowej, gdzie również należy mieć na uwadze wymagania producenta.

Klimatyzacja

Przede wszystkim istotne jest czyszczenie filtrów, skraplacza, styków podzespołów automatyki i sterowania oraz parownika łącznie z jego dezynfekcją. Oprócz tego kluczową rolę odgrywają czynności związane ze sprawdzeniem sterowania i sygnalizacji urządzeń, szczelności połączeń układów freonowych, szczelności układu odprowadzania skroplin, a także przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych. Kluczowe miejsce zajmuje regulacja parametrów chłodniczych oraz sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i ewentualne dopełnienie instalacji chłodniczych freonem. Należy zwrócić uwagę na regulację automatyki
i sterowania pod kątem dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Odrębnym zagadnieniem są obowiązki narzucone na operatora( użytkownika) urządzeń chłodniczych przez ustawę F-gazową, zobowiązującą użytkownika do rejestracji w krajowym systemie CRO i wykonywania obowiązkowych przeglądów
i kontroli szczelności przez uprawnione firmy.

Nasza firma dysponuje Certyfikatem dla Przedsiębiorców FGAZ-P/15/0051/16 i jest uprawniona do dokonywania wymaganych ustawą czynności kontrolnych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Firma Budowlano-Instalacyjna Piotr Giedryś
10-177 Olsztyn
ul. Brzozowa 26
NIP: PL7392985507

Wielka Wentylacja jest marką Firmy Budowlano Instalacyjnej Piotr Giedryś

Biuro czynne pon.-pt. 7.00- 15.00
Piotr Giedryś właściciel
inż. Michał Wesołowski projektowanie i kosztorysowanie
53.787806 20.4415039 14